Kiriku renoveerimine


Kärdla kiriku renoveerimine seisuga detsember 2019

Kärdla kiriku renoveerimine on jõudnud jõulukuuks 2019 sellesse järku, et kirikut on juba võimalik kasutada. Kirikus on soe sees ja sel aastal toimuvad nii jõulujumalateenistused kui ka jõulukontsert.

MTÜ Hiiumaa Sõprade Seltsi, EELK Kärdla Johannese koguduse ja Enn Kunila koostöö on andnud head tulemust.

Kirik on saanud uued kandekonstruktsioonid ja soojustatud katuse, kaasaegse maaküttesüsteemi, korraliku elektrisüsteemi, vee- ja kanalisatsiooniühendused, sadevete- ja drenaažisüsteemi, uue küttesüsteemiga paekiviplaat-põranda, WC ja siseviimistluse.

Hoonele on paigaldatud uued välisuksed, ajaloolised uksed on restaureeritud. Samuti paigaldati topeltaknad, olemasolevad aknad restaureeriti. Kirikutorn on saanud uue kandekonstruktsiooni ja tornikiivri. Restaureeritud on lühtrid ja altarimaal, on paigaldatud ka uued sisevalgustid.

Projekti kogumaksumus on 1 050 000 eurot. Kiriku täielikuks renoveerimiseks on puudu veel ca 200 000 eurot, mis on vajalik kogu kiriku välisviimistluse, käärkambri vundamendi ja seinakonstruktsioonide korrastamiseks ning välisvalgustuse paigaldamiseks. Samuti vajavad tegemist veel sisekujundustööd ning restaureerimist ootavad sisustuselemendid (pingid ja rõdupiire) ning kantsel. Hooldamist vajab ka kiriku orel.

Suurim tänu kõigile, kes on andnud panuse Kärdla kiriku renoveerimisprotsessi nii nõu, jõu kui ka rahalise toetusega!

Püsib lootus, et kogu kiriku renoveerimisprotsess õnnestub lõpetada üheetapilisena, lõpptähtajaga juuni 2020.

Annetusi saab teha KÄRDLA KIRIKU SA kontole – EE772200221067568380 (Swedbank)Kiriku renoveerimistööde algus

Eesti Evangeelsel Luterlikul Kirikul on Hiiumaal 8 pühakoda (Pühalepa, Paluküla, Kärdla, Reigi, Mänspäe, Emmaste, Käina, Kassari), neist kaks (Käina ja Paluküla) on varemetes, ülejäänud 6 kogudustel igapäevaselt kasutuses. 

Kõige keerulisemas seisukorras on hetkel Kärdla kirik, mille katus, põrand ja kantsel on avariilises olukorras. 1861-1863 aastal ehitatud Kärdla kiriku teeb ainulaadseks avatud viilutorn, mis on küll nüüdseks ümbritsetud puittorniga, kuid algne torn on endiselt eksponeeritav praeguse torni sees. Kärdla kirikus asub ka Hiiumaa kõige väärikam orel – Walckeri orel. Pühakoda on koguduse kasutuses, kirikus korraldatakse kontserte ning tutvustatakse kristlikku usku ja sakraalarhitektuuri kõigile huvilistele. Igal suvel on kirik Teeliste Kirikute projekti raames avatud Hiiumaa külalistele.

Miks toetada Kärdla kiriku renoveerimist?

– tegemist on arhitektuuriliselt huvitava hoonega, millel on Hiiumaa ajaloos ja tänapäevas oluline roll. Restaureerimis- ja renoveerimistööd peatavad seenkahjustuste leviku kirikus ja tagavad pühakoja kasutuse ja säilimise ka tulevikus
– kirikukülastajatele saab avada tutvumiseks kirikutorni, mille sees on eksponeeritav ainulaadne viilutorn
– Hiiumaa saab köetava pühakoja, mida saab kasutada teenistusteks, kontsertideks, interjööri sobivateks näitusteks, kooride ühislaulmisteks, palveks ja mõtluseks ka külmal ajal. Projektiga paraneb kiriku sisekliima (küte, ventilatsioon) ja kasutusmugavus (koorirõdu alused tegevusruumid ja WC).

MTÜ Hiiumaa Sõprade Selts, Enn Kunila ja EELK Kärdla Johannese kogudus on teinud koostööd Kärdla kiriku restaureerimiseks juba paar aastat. Valminud on muinsuskaitse eritingimused, ehitusprojekt ja väljastatud ehitusluba.

Projektiga kavandatakse restaureerida kiriku avariiohtlikuks tunnistatud tarindid (pikihoone katus ja selle kande-konstruktsioon, puitpõrandad, puidust torni konstruktsioonid, kantsli trepp), muudetakse kirik köetavaks (põrandate ja katuslae soojustamine, topeltaknad, küttesüsteemid), uuendatakse elektrisüsteeme, valgusteid, viimistlust, sadeveesüsteemi jne; tehakse paremini vaadeldavaks puidust torni sees säilinud kivist viilutorn ning lisaks on plaanis rajada hoonesse WC. Projekti kogumaksumus on ca. 1 miljon eurot. Avariiohtlikuks tunnistatud kiriku pikihoone katuse kandekonstruktsioonid on silmaga nähtavate läbivajumistega, katuse lekkekohti tekib järjest juurde. Juba 2012. aasta uuring on näinud vajadust katuse vahetamiseks, viimastel aastatel on konstruktsioonide seisukorra halvenemine olnud kiires tempos.

Kärdla kiriku seisukord ja käekäik on väga oluline kogu Hiiumaa kogukonna jaoks, lisaks pühakoja rollile on kirikuhoone olnud aktiivselt kasutuses ka kontserdipaigana, juba aastaid on Kärdla kirik olnud avatud teeliste kirikuna ning võimaldanud Kärdlat külastavatel turistidel külastada kirikut vaatamisväärsusena või kasutada seda pühapaika palvekohana. Kiriku restaureerimine ja soojustamine võimaldab väärika hoone aastaringset kasutamist ning lisab hoonele oluliselt uusi kasutusvõimalusi ja külastajasõbralikkust, eriti just talveperioodil mil kiriku külastajateks on valdavalt hiidlased. Kärdla kiriku restaureerimist on peetud oluliseks ka Hiiu valla arengukavas.

Laiema kaasamise ja koostöö võimaldamiseks ning kiriku restaureerimise paremaks korraldamiseks asutati Kärdla Kiriku Sihtasutus. Sihtasutuse asutajateks on Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK Kärdla Johannese kogudus, Enn Kunila, Hiiumaa Sõprade Selts ja Hiiu vald.

Esimene toetus kiriku katuste restaureerimistöödeks on saadi 2017. aastal Pühakodade programmist (20 000 €), Enn Kunila annetas eraisikuna samuti 20 000 €. Vabariigi Valitsuse reservist toetati Kärdla kiriku katuste restaureerimist 340 000 euroga, lisaks on laekunud mitmeid väiksemaid annetusi. Käimas on kampaania Hiiumaa ja Rannarootsi Selverites, samuti EELK kodulehe annetuskeskkonnas „Korjanduskarp“. Esitati taotlus ka Pühakodade programmi 2018. aasta taotlusvooru.

Ehitustööde eeldatav algus jaanuar-veebruar 2018., esimeses etapis on plaanis asendada kiriku avariiohtlikke katuse kandekonstruktsioone, katusekate asendada uuega ning katuslagi soojustada. Nende tööde eeldatav maksumus on 380 000 eurot.

Peale katusetööde valmimist on plaanis renoveerimistöödega jätkata, lisades kirikule topeltaknad, asendades seenkahjustusega põranda vastupidavama vastu, rajades maasoojuspumba baasil küttesüsteemi, uuendades tehnovarustust ning restaureerides väärtuslikke detaile. Projekti kogumaksumus on ca. 1 miljon eurot

Vaata lisaks:
http://www.eestikirik.ee/kardla-kirik-korda/

Annetusi Kärdla kiriku kordategemiseks saab teha: KÄRDLA KIRIKU SA kontole – EE772200221067568380 (Swedbank).

Koguduse arveldusarve
EELK Kärdla Johannese kogudus
arvelduskonto EE602200001120247360
märksõna: „kiriku renoveerimine“

Jumal õnnistagu igat eestpalvetajat ja annetajat!